Kaula uzaudzēšana

 

Lai implants nodrošinātu stabilu balstu gala restaurācijai, nepieciešams noteikta apjoma un kvalitātes kauls.

 

Ja diagnostikas un plānošanas laikā tiek atklāts, ka pieejamais žokļa kaula apjoms nav pietiekams, var tikt izvēlēta kāda no kaula uzaudzēšanas metodēm.

 

Atsevišķos gadījumos kaula uzaudzēšana var tikt apvienota ar implanta ievietošanu. Tādā gadījumā samazinās veicamo operāciju skaits.  

ATPAKAĻ