Implanta ievietošana

 

Pati implanta ievietošana aizņem īsu brīdi. Veicot atbilstošu sagatavošanos un pašu operāciju, riski ir minimāli. Salīdzinājumā ar gudrības zobu izraušanu, implantēšana tiek saistīta ar mazākiem riskiem un komplikāciju iespējamību.

 

Viena implanta ievietošanas operācija parasti nav garāka par 30 minūtēm, tomēr tā var būt ilgāka sarežģītākos gadījumos

 

Parasti zobu implanti tiek ievietoti ambulatori, izmantojot lokālo anastēziju.  

ATPAKAĻ