Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

 

SIA DentaPlan zobārstniecības klīnikā CityDental ir nodrošināta zobārstniecības pakalpojumu saņemšana presonāmar funkcionāliem traucējumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 3.punkta prasībām.

 

Papildus informāciju iespējams uzzināt pa tālruņiem 67373709 un 29220519 vai uzdodot jautājumu uz klīnikas elektroniskā pasta adresi info@citydental.lv